Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2019 (165)2018 (211)2017 (276)2016 (118)(se alle)

Stille og rolig dag

fredag 2. august 2019
Nordvestenvind hele weekenden.
af Michael Brunhøj Hansen

Trækobsen bød i dag ikke på mange fugle, men det var vel ventet med det ret uforanderlige vejr. Således rundede vi ikke mere end 500 vadere om morgenen. Det var desuden temmelig lavvandet, så flere af vaderne trak ind til en midlertidig rast, og der stod også masser af måger og terne på revet. Tinksmeden fra i går stod stadig på stranden, eller nærmere bestemt i en sø neden for klitrækkerne; det er lidt usædvanligt at den raster dér hvis der er tale om en saltvandssø. Flere vadere er tilsyneladende tiltrukket af søen, så der har også stået bl.a. mudderklirer, en svaleklire samt en dværgryle dernede.

Strandskaderne var langt de dominerende i dag med 332 trækkende fugle (245 under morgenobsen), og mange gjorde som nævnt et midlertidigt ophold på stranden. Næstflest af vaderne var sandløber med kun 14 fugle forfulgt af rødben med 12 fugle; blot 5 almindelige ryler trak forbi. Indtrækkende kom en brushane med et par dobbeltbekkasiner, og en gøg trak i løbet af morgenen også forbi. En tårnfalk forsøgte at trække mod nordvest, men kom lidt efter tilbage. Desuden trak en almindelig kjove i mørk fase trak mod nord, og mindst 100 landsvaler trak mod syd. Alle de forbitrækkende vadere har hidtil været adulte og mere eller mindre i sommerdragt og således ret lette at bestemme, men det varer ikke alt for længe før de bliver mere udfordrende når ungfuglene ankommer, og når de adulte for alvor får vinterdragten på.

Manon havde en god morgen med ringmærkningen hvor første runde bød på 8 fugle, heraf en træløber samt en højlydt stor flagspætte, så hun er tilfreds. Vi venter spændt på at bl.a. efterårets første høgesanger går i nettet.

Til eftermiddag var jeg igen en tur på stranden en times tid. Vinden var taget noget til og var drejet om i nordvest. Der kom nogle strandskadeflokke, og tinksmeden stod stadigvæk ved søbredden trods de mange turister.

I går ankom Michael Stabell og Peter Lyager og skal blive et par dage, og i dag ankom Ole Friis Larsen som skal blive og hjælpe med trækobserne i de næste tre uger. Bo og Eva er ligeledes ankommet, så der er efterhånden ved at være mangel på sengeplads. David tog dog til Esbjerg, men vender tilbage igen på søndag til Strandskadens Dag.

I morgen ser det ud til at vinden bliver svag og fra nord til nordvest, så vi regner heller ikke med noget særligt træk i morgen.

Ikke så god en trækdag alligevel

torsdag 1. august 2019
Så blev det august.
af Michael Brunhøj Hansen

Vi havde forventet vind fra sydøst, men desværre var vinden fra morgenstunden snarere fra syd, og det lover ofte ikke godt. Således har vi i dag kun haft lidt under 500 trækkende vadere, igen domineret af strandskade (268), islandsk ryle (74) og almindelig ryle (67); herudover trak 158 landsvaler forbi, og der var en trækforsøgende stor flagspætte i klitterne. En fin tinksmed stod desuden på stranden og lod sig fotografere.

Obsen blev lidt over otte afbrudt af en kraftig regnbyge der varede obs.-perioderen ud. Da regnen holdt op, tog Andreas hjem, og David og jeg tog på stranden for at tælle mågerne. Af det mere bemærkelsesværdige stod der mange sildemåger, mindst 240, samt en adult ride.

Lidt over middag havde Andreas en trækkende sortterne (1K), men ellers ikke noget spændende. Jeg tog også ud lidt senere i en times tid for at se om der skulle komme noget trækkende, men det blev heller ikke det helt store: 62 strandskader, 8 islandske ryler, 1 almindelig ryle og 1 udtrækkende tårnfalk med madpakke.

Her til aften kiggede David og jeg mågerne igennem én gang til, men pga. lavvande stod de meget langt ude, så vi var kun i stand til at finde én sikker kaspisk måge (3K).

Manon havde en OK dag ude i haven med bl.a. 8 løvsangere og 2 sortstrubede bynkefugle i nettene.

I morgen ser det ud til at vinden skal komme fra det øst- til nordøstlige hjørne, og det burde -- i hvert fald først på dagen -- holde tørt, så det bliver spændende at se hvad det bringer med sig.

IMG 5862

Rastende Tinksmed på stranden. Flere vadere raster under trækket sydpå, men normalt ser vi ikke mange Tinksmede herude, da den mest holder til i ferskvand. Foto: David Manstrup

Fin trækdag efter sløv gårsdag

onsdag 31. juli 2019
Dog regn i begyndelsen.
af Michael Brunhøj Hansen

Dagen begyndte med halvkraftig regn, så obsen startede først 7:30 da regnen endelig ophørte. Ellers blev det som ventet en god trækdag, og vi kom op og rundede 1800 vadere; de var domineret af strandskader (750), almindelige ryler (572), små kobbersnepper (194) og islandske ryler (169). Der kom desuden et bemærkelsesværdigt højt antal strandhjejler (58).

Sidst på formiddagen ringede Troels og sagde at han havde en mulig sibirisk/amerikansk fløjlsand, dog meget langt ude; desuden var der to brilleænder, sikkert gengangere fra i går. Vi overvejede at tage derud, inkl. Manon som også kom på stranden, men vi ombestemte os igen da vi hørte om de dårlige forhold, så vi gik en tur på stranden i stedet og så på måger  hvor vi fandt 3 kaspiske – og vadere der rastede og trak forbi. Fløjlsanden blev vi aldrig klogere på.

Manon havde bagt en lækker kage, så efter strandturen gik vi hjem og spiste den; hun fik i øvrigt ikke ringmærket nogen fugle i dag grundet regnen. Troels og Bo forlod begge stationen i løbet af eftermiddagen.

Om aftenen tog jeg en lille tur på stranden for at se om der stod noget interessant blandt mågerne, men det gjorde der ikke; kun et par småflokke af strandskader trak forbi.

I morgen skulle vejret blive omtrent som i dag med sydøstenvind og nogle byger (forhåbentligt uden en lang byge fra morgenstunden), så vi ser frem til endnu en god trækdag.
IMG 5474

Islandske Ryler raster på stranden, inden trækket fortsættes sydpå. Foto: David Manstrup

Trækfattig dag

tirsdag 30. juli 2019
Men senere tre brilleænder!
af Michael Brunhøj Hansen

I dag var en noget stille dag hvad angik trækfuglene, men dette var helt forventet med nordvestenvinden. Dagens fugle var således en storkjove trækkende mod nord først på dagen og en 1K ride der trak mod syd sidst i observationsperioden. Der kom kun 76 strandskader, en lille kobbersneppe samt enkelte hjejler, krikænder og en rødstrubet lom.

Sidst på formiddagen skete der dog noget da Troels Eske Ortvad fandt en brilleand. Andreas og jeg tog hurtigt afsted for at se den. Da vi kom frem, lå den et stykke ude blandt sortænder og var ikke let at finde bl.a. pga. bølgegangen. Det var en han, men vi var i begyndelsen i tvivl om alderen, men kom, efter et par opkald, frem til at det måtte dreje sig om en adult i eklipsedragt. Her kom der også ca. 70 strandskader trækkende syd samt 3 almindelige kjover; desuden lå der en tejst på vandet. Vi forlod efter noget tid Troels igen, og først her til aften kom han tilbage efter en lang tur langs stranden; han kunne melde om yderligere to rastende brilleænder ud for kysten mod Vejers!

Manon havde en fin dag hvor hun fik ringmærket i alt 14 fugle, heriblandt 1 korttået træløber, 1 sortstrubet bynkefugl og 1 broget fluesnapper.

I morgen skulle vinden være i SØ, og der skulle komme noget regn, så vi forventer en god og lang dag med mange trækkende fugle.

Observatøren ankomst

mandag 29. juli 2019
Vejrskifte
af Andreas Kristian Pedersen (APr)

Igen i dag var vinden i det østlige hjørne, så igen håbede vi på vadertræk. Vejret var godt, humøret var høj men fuglene manglede, så det var en lidt tung morgenobs at komme igennem, men efter så mange dage med østenvind er det forventelig. Vi havde dog lidt strandhjejler bl.a. en flok på 10 strandhjejler, hvilket altid er et dejlig syn. 

Efter morgenobsen tog jeg hjem til stationen for at gå på runde med Manon, hun kunne berette om 19 fugle, men på de to sidste runder kom totalen op på 26, heriblandt havde vi sortstrubet bynkefugl og en rigtig fin korttået træløber som billedet nedenunder viser. 

Op ad dagen kom Michael Brunhøj Hansen, som skal være observatør her hele efteråret. Om aftenen tog ham og jeg en tur rundt i området, for at se de forskellige steder man kan sidde som observatør, og hvilke fugle der var faldet ned med det vejrskifte vi har haft i dag. Vi havde en del stenpikker og Troels og David havde lidt Kaspiske måger.

I morgen er det præcis 8 år siden Henrik Knudsen fangede den første Hvidvinget Korsnæb her i blåvand. Der var det norden vind og i morgen er det næsten det samme, så presset på Manon er meget høj efter den gode dag hun havde i dag (ironi kan forekomme). 

67577220 921342501549947 5735115481556189184 n

Overskyet vejr

søndag 28. juli 2019
og det var rart
af Andreas Kristian Pedersen (APr)

I dag startede på samme måde som de sidste par dage, varmt og med østenvind. DMA og jeg havde tjansen ude på obsen i dag og der var lidt mere gang i vadefuglene i dag end i går, så det var rart. Vaderne kom rigtig højt i dag, så man skulle være hurtig ude af starthullerne her til morgen. Det var især Strandskaderne, Islandsk ryle og Lille kobbersneppe, der var mange af i dag. Efter obsen var slut tog vi ekstra to timer derude, men uden det store resultat. På vej hjem stødte vi på Troels som skulle ud og tjekke måger, Han var heldig at finde 4 kaspiske måger heriblandt nogle der var ringmærket.  

Manon havde en rigtig god dag med sit garn. Hun fangede 24 fugle, bl.a. efterårets første Havesanger, 2 Broget fluensnapper, Rødstjert og en masse Gærdesangere! Så hun var meget tilfreds, da hun kom hjem, med dagens fangster, selvom det var lidt hektisk i starten af dagen hvor hun fangede størstedelen af fuglene. 

Allerede ved eftermiddags tid begyndte det at sky til, og temperaturen begyndte at falde lige så stille og rolig. Derfor tog David, Troels og jeg på tur rundt i området. Vi besøgte Skallingen, Grønningen og nyeng. Skallingen og Gørnningen var fuldstændig tørret ud, men nyeng var der lidt vadere og 2 unge havørne, hvor den ene af dem var i gang med at fortærre en sæl.

I morgen lover de stadig østenvind men noget mere overskyet. Manon får høj sandsynligt en god dag og ude på obsen fortsætter det i samme rille.

IMG 5741

Mågetjek ved solnedgang. Foto: David Manstrup

Stille trods østenvind

lørdag 27. juli 2019
Østenvinden fortsætter
af Andreas Kristian Pedersen (APr)

Dagen startede ud som de sidste par dage, og vaderne tog igen lidt tid om at komme i gang. Det var ikke så hektisk som i går, men vejret var dejlig på obsen og jeg havde selskab af David og Bjørn Frikke så alt var godt. Man kunne godt mærke, at det har været østenvind i de sidste par dage, så antallet af vadere var knap så spektakulær i dag. Derfor stoppede jeg obsen efter de obligatoriske 3 timer, så jeg kunne gå netrunde med Manon. Hun kunne berette om en del fugle bl.a. havde hun en Stor flagsspætte, som er forholdsvis sjælden at ringmærke her i blåvand, så hun var glad. Udover denne var der mange Løvsanger, som på nuværende tidspunkt er trækfugle. 

Efter at Manon havde lukket nettene tog Bjørn og jeg på tur rundt i Blåvand området. ALT var knastørt på grønningen og skallingen, men på nyeng havde vi en del vadefugle især Rødben, Hvidklire og Lille kobbersneppe, så selvom trækket var subpar i dag fik jeg nogle vadefugle i bogen. Det var dog ikke vadefuglene som løb med overskriften ude på nyeng, men derimod 2 Hvepsevåger, der kredsede sammen med en Rød Glente. Så jeg går ikke skuffet i seng i nat.

Udover dette var Troels ude og tjekke måger igen. Han kunne berette om en Middelhavssølvmåge, som må være dagens hit og Bo sad ude på vaden og tog billeder af vadefuglene, som han har gjort de sidste par dage. 

I morgen lover de nærmest identisk vejr som i dag. Den eneste forskel er, at det skal være lidt køligere i morgen, hvilket vi allesammen er meget glade for, det er ulideligt at lave noget som helst i denne varme. 

 

God morgenobs

fredag 26. juli 2019
Høj sol og østenvind igen igen
af Andreas Kristian Pedersen (APr)

Dagen startede ud med østenvind og varme, som det har gjort de sidste par dage. Manon og Astrid var ude som de første og åbne net og havde igen en stille og rolig dag men nu med 24 fugle. Igen fangede de sortstrubet bynkefugl, men nu med 3 stk. De var allesammen ungfugle, så det er nok fugle der har været her hele sommeren. Udover dette fandt en Sangdrossel vejen til netmaskerne, som er den første de har ringmærket hernede, så de var tilfredse. 

Ude ved mig var jeg alene på obsen, men jeg kedede mig ikke. Vadefuglene havde valgt i dag ikke at gå i noget som helst spor, så man skulle være vaks ved havelågen, for at få alle flokkene med, som der var mange af! I løbet af den obligatoriske del af morgenobsen nåede vi op på over 1600 vadefugle, hvilket er den klart bedste morgenobs jeg har haft hernede. Det var især Islandsk og Almindelig ryle, som dominerede billedet, men der kom også lidt Strandskader, og indimellem var der kvalitet ifa. Sortklire og Krumnæbbet ryle. Trækket døde dog stille og rolig ud, så klokken lidt over 11 tog jeg hjem, hvor Astrid var ved at tage østover. Hun skal have en tak for hendes hjælp med ringmærkningen og den daglige gang her på stationen og vi håber, at hun vender tilbage på et tidspunkt.

Troels tog sig en lang cykletur ud til Skallingen, men han kunne heller ikke berette om noget spændende.

Resten af dagen blev brugt på afslapning. David kom tilbage til stationen her til aften. Han er ude på en lille aftentur i skrivende stund. Han beretter om Bjergvipstjert.

I morgen bliver vejret det samme som idag så endnu en gang står den på vadertræk fra DMA og min side og Manon vil nok også fange en del fugle.  

Hviledag

torsdag 25. juli 2019
Rolig dag efter den lange obs i går.
af Andreas Kristian Pedersen (APr)

Igen startede dagen med østen vind og høje temperaturer, det var dog endnu varmere end i går, så vores optimisme var intakt efter den fede dag. Trækket startede godt ud, men fes lidt ud i løbet af dagen. Vaderne startede godt ud, især Almindelig Rylerne og de Islandske Ryler var der gang i i dag. Det var dog ikke vaderne som tog overskriften i dag, men sorthovedet måge, der satte nye rekord her i blåvand med 4 fugle. Alle fuglene blev fundet af Mr. sorthovedet måge (aka. TEO). Når kvantiteten mangler, så må kvaliteten tage over.
Igen i dag en rigtig god trækdag med vadefugle. Det var Andreas, David, Bent og Troels som hev vadefugletallene hjem.
I dag var det almindelig ryle som var talrigest med 525 og islandsk ryle 429. Strandskaderne stiger også i antal med 267, men de skal jo også kulminere i starten af august. Og så er der rigtig mange sandløbere i år, i dag med 159.
Af de lidt mere specielle arter sås bjergand 11 hanner forbitrækkende, uden tvivl fugle på fældningstræk. En sjælden art ved Hukket som knopsvane 2 ad trak syd og så er der ved at komme gang i rørhøgene med 4 i dag. En stor flagspætte var ude og vende, og så den klire vi manglede i går nemlig sortklire sås i dag.
Troels var vedholdende på Hukket, og udover mange hættemåger sås også flere 1K sorthovedet måge, så dagens total blev 4. 
Ringmærkningen var også god i dag med 22 fugle. Fra klokken 1000 havde Jonas tur, så han havde nettene åbne, og han var heldig at fange en korttået træløber.  Udover dette fangede Manon og Astrid Rørsanger, Sortstrubet bynkefugl og Fuglekonge. Det lugter af efterår i nettene selvom man ikke mærker dette i det danske sommervejr.
I morgen bliver vejret nærmest identisk med i dag, så igen er vi optimistiske. 
Folk på stationen i øjeblikket, Andreas, David, Troels, Bo, Manon, Bentog Astrid. David drog til. grøn koncert i Esbjerg, så forhåbentlig har han en god dag.

 

Lang dag, nyt indlæg

onsdag 24. juli 2019
Mange vadefugle og fin dag for ringmærkerne
af Andreas Kristian Pedersen (APr)

I dag startede vinden i øst og var svag, så allerede fra morgenstunden var det varmt både for ringmærkerne og observatørerne. Dagen startede stille og rolig ud ude på obsen, og vadefuglene holdt lidt igen i den første lyse time. Men da solen og vinden fik magt kom der for alvor gang i den. Allerede fra starten var det tydeligt hvilke arter, der ville tage overskriften: Rødben, Islandsk ryle og Strandhjejle! De fedeste og smukkeste fugle lige nu! Især Rødbenene kom i flokke med op mod 40 stk. der var et fedt syn at være vidne til. Derfor var det oplagt at fortsætte obsen efter de tre timer, da vadertrækket kun var begyndt. Vi havde også i mellemtiden fået selskab af Bent og Troels, som begge havde lugtet lunten i dag, der holdt mig beskæftiget i sådan en grad, at jeg i flere minutter ikke kunne se ned i skopet, fordi jeg skulle notere alt, hvad de så. Omkring klokken 12 tog BEJ og jeg hjem for at taste alle observationer ind fra morgenobsen, mens Troels som en anden ensom beduin sad og spejdede udover havet efter vadefugle og hits! Jeg tog derud igen omkring klokken 1515 og begyndte at obse igen, da Troels ikke var kommet hjem endnu. Han kunne berette om et stadig godkendt træk af vadefugle især Strandhjejlerne og Rødbenene var stadig i hopla. Jeg satte mig derfor i vandkanten i håb om flere fugle og jeg blev ikke skuffet! For efter en lille halv time hang der en gammel havørn nord for mig i en skrue med måger. Måske den samme fugl som forleden? Vaderne kom nu i store flokke men med jævne mellemrum og var nu begrænset til Islandske ryler, Almindelig ryler og Sandløbere med enkelte Rødben og Hvidklire imellem. Så det var hårdt at sidde der i 31 graders varme og vente. Jeg opgav obsen, da Manon skrev, at hende og Astrid havde lavet pandekager. Det var dejligt med et kort afbræk fra fuglene, så jeg var klar til aftenobsen, som startede 19:55. Igen rendte jeg ind i Troels, der efter et kort hvil igen havde draget til hukket efter det samme som os andre nemlig hits og vadefugle. Han var dog noget pessimistisk, men det dårlige humør forduftede, for omkring klokken 2010 begyndte fuglene at trække igen og på lidt over en time havde vi 600 trækkende vadere. Sammen med disse kom der også endnu en sorthovedet måge, der var en flot 2k fugl. En fremragende afslutning på en lang obs. 
Nogle af dagens tal på en foreløbig bedste vadefugledag i år: strandskade 361, strandhjejle 105, hjejle 87, lille kobbersneppe 132, islandsk ryle 1104, sandløber 303, almindelig ryle 437, rødben 475. Der var også gang i svalerne i dag med ikke mindre end 182 digesvaler. Og så begyndte rovfugletrækket med 2 trækkende rørhøge.

Ringmærkerne Manon og Astrid havde også en god dag med 18 fugle fordelt på 12 arter, så stor artdiversitet,. De kæmpede også bravt og ud af deres anatrseglser fik de en Grå fluesnapper og en ung Rødstjert hun. Det betyder, at efterårstrækket for småfuglene er begyndt, så de næste par dage bliver også rigtig gode for dem.

I morgen lover de igen østenvind og høje temperaturer, så det er samme "trædemølle" som i dag, så alt er perfekt.


FORRIGE     1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ...  |  77     NÆSTE