Her på Blåvand's blog bringes korte nyheder i dagbogsformat om livet og hændelser på fuglestationen.

Se indlæg fra år: 2020 (148)2019 (247)2018 (211)2017 (276)2016 (118)(se alle)

Bedre vejr og flere strandskader

mandag 3. august 2020
af Michael Brunhøj Hansen, Luke Nelson

Vejr: først delvist skyet, senere nogen sol; jævn vind fra omkring nordvest, og temp. op til 18 grader. God sigt.

Nordvestenvind er jo ikke den bedste vindretning her i Blåvand, men vi havde ikke desto mindre en rimelig god morgen. Strandskaderne trak jævnt igennem og gjorde det det meste af morgenen og formiddagen mens der har været knapt så mange af de andre vadere (dog 11 stenvendere i en flok).

En smuk ung dværgmåge trak over revet og kunne nydes i et par minutter før den forsvandt mod syd. Ikke længe efter en anden måge, nemlig en ung sorthovedet måge som også trak over revet; senere kom der et par alm. kjover. Flere fjord- og havterner har også trukket i dag, og der begynder at komme flere krikænder.

Efter morgenobsen gik vi kortvarigt på stranden for at kigge måger, og en sildemåges ring blev aflæst. Flere strandskader trak, og en ung rørhøg trak ud. Herefter var der lidt afslapning derhjemme.

Om eftermiddagen tog jeg en lille obs igen hvor det blev til lidt over 100 strandskader. Ole, som ankom i går, havde også været rundt i området og havde bl.a. en trækkende gul vipstjert; Andreas havde en trækkende vandrefalk i mosen.

Dagens træktal: fløjlsand 4, krikand 21, rødstrubet lom 1, strandskade 657, stor præstekrave 7, stenvender 12, sandløber 39, alm. ryle 2, rødben 1, alm. kjove 2, hættemåge 20, dværgmåge 1, sorthovedet måge 1, fjord-/havterne 322.

Folk: Ole, Andreas, Luke, Merit, Michael

Ikke det helt vilde træk trods østenvind

lørdag 1. august 2020
Strandskadens dag i morgen
af Michael Brunhøj Hansen

Vejr: først tørt og klart; vind op til 9 m/s fra sydøst. Varmt med temp. op til 24 grader. Om eftermiddagen mere skyet enkelte dryp. God sigt.

Vi havde store forventninger til dagens træk, så vi lavede madpakker som vi tog med ud på obs.-pladsen. David dukkede også op, men gik efter de første tre timer.

Selvom der trak godt med fugle, blev det sjældent særligt vildt. Den dominerende vaderart var alm. ryle med 513 individer efterfulgt af strandskade på 293. Der kom en del flere klirer end hvad vi har været vant til, flest rødben (43), samt hvidklire (2), svaleklire (2), tinksmed (1).

IMG E1943
Silhuet af svaleklire. Foto: Merit Lenk

Nogle rørhøge var forbi samt en enkelt spurvehøg. 5 tårnfalke rastede på stranden en overgang.

IMG E1955
Ung rørhøg der trak lige over os. Foto: Merit Lenk

IMG E1938
En lille tårnfalkefamilie var på stranden i dag. Foto: Merit Lenk

IMG E1934
Tårnfalk på stranden. Foto: Merit Lenk

Dagens fugle (til kl. 10): knortegås 2, grågås 15, ederfugl 11, fløjlsand 1, toppet skallesluger 8, gravand 12, troldand 3, pibeand 6, krikand 36, mursejler 6, rødstrubet lom 1, fiskehejre 6, strandskade 293, strandhjejle 17, hjejle 55, stor præstekrave 87, småspove 15, storspove 16, spove sp. 5, lille kobbersneppe 31, stenvender 17, islandsk ryle 32, krumnæbbet ryle 5, sandløber 108, alm. ryle 513, mudderklire 2, svaleklire 2, hvidklire 2, rødben 43, tinksmed 1, lille vader sp. 2, sorthovedet måge 2, rørhøg 3, spurvehøg 1, tårnfalk 5, digesvale 4, skovpiber 2, lille korsnæb 9. I alt 1246 vadere.

Der skete ikke det helt store omkring kl. 10, så Merit og gik hjem. Vi sluttede os til Luke på nogle netrunder. Der var dog ikke mange fugle, så vi lukkede nettene efter få runder. Mellem runderne trænede vi dansk med Luke.

Andreas fortsatte dog på stranden, og han fik selskab af Thyge, og de har fået nogle flere tal (tilføjes senere). Bl.a. er det reelle rødbental nok et godt stykke over 100.

Det er strandskadens dag i morgen, så John Frikke var forbi for at stille en pavillon op. Vinden skulle kom fra et vestnordvestligt hjørne, så vi håber på god dag med en del strandskader.

Folk: Thyge, John, David, Luke, Merit, Michael


Luke Nelson:

It’s feeling like Autumn is beginning now as we are catching more migrants, which today included a Pied Flycatcher and Garden Warbler.

Today we caught a nice variety, 14 species total, including this handsome male linnet, and some young Bullfinch and Wrens.

20200801 170616
Male Linnet. Photo: Luke Nelson

At one point a Sparrowhawk flew past me and I saw it go into the net, but it got out as I ran to try get it annoyingly.

Later in the morning Michael and Merit joined me for a couple net rounds, when we got the flycatcher, and they were great help in closing the nets. More hands make light work.

20200801 092635
A nice day at the station. Photo: Luke Nelson

Sorthovedet måge på visit

fredag 31. juli 2020
... og hvepsevåge
af Michael Brunhøj Hansen, Luke Nelson

Vejr: tørt med en del sol; svag vind fra omkring nordvest. Temp. 14-18 grader. God sigt.

Det var en forholdsvis kølig og rolig morgen. På hukket havde vi atter selskab af Erik Vikkelsø og Thyge Enevoldsen, og Ole Zoltan +1 var kommet for at obse i strandkanten.

Som sagt kom der ikke meget, så der var tid til at se på mågerne der stod på stranden. Der stod i hvert fald én kaspisk måge (1K), og senere dukkede også 1 adult fugl op. Lidt senere stod der pludselig en længe ventet art, nemlig en sorthovedet måge; det var et fint juvenilt individ der dog kun stod kortvarigt på stranden før den fløj mod nord.

De mere bemærkelsesværdige trækfugle var knortegås og tinksmed; nogle spurvehøge trak desuden forbi, så deres træk er også begyndt.

Nogle tal fra i dag: knortegås (mørkbuget) 1, krikand 5, rødstrubet lom 1, strandskade 287, strandhjejle 1, stor præstekrave 9, småspove 1, lille kobbersneppe 7, islandsk ryle 1, sandløber 32, alm. ryle 5, tinksmed 1, hvepsevåge 1, spurvehøg 4, stor flagspætte 1 (trækfors.), tårnfalk 1.

Efter morgenobsen gik Merit og jeg på stranden for at tælle måger og splitterner. Der var en del splitterner, i alt 212 hvoraf hele 80 var ungfugle. Desuden stod der en splitterne med en farvering som det lykkedes os at aflæse; muligvis stammer den fra Holland. Der var ligeledes nogle ringmærkede måger, men dem kunne vi ikke aflæse da de desværre stod for meget i vandet. Den lille dværgterneindhegning ser ud til at være forladt, for der er ingen aggressive fugle tilbage, og der ser desuden ret dødt ud derinde. I hvert fald 2 dværgterneunger kom vingerne.

Vi havde en plan om at finde en brilleand i området, så lidt over middag drog Andreas, Merit og jeg mod Nordhukket. Det blev dog ikke den helt store succes da der kun var meget få sortænder på havet, og lidt bølgegang besværliggjorde eftersøgningen. Der kom dog nogle rovfugle trækkende fra mosen, herunder en hvepsevåge, og de er ret sjældne herude. Hermed fik Merit sin 3. nye art i dag.

IMG 20200731 WA0001
Hvepsevåge på træk. Foto: Merit Lenk

Efter en lang eftermiddag gik vi hjem og lavede aftensmad.

20200731 175122
Aftensmaden stod på kartofler i ovnen samt fiskefiletter. Foto: Luke Nelson

I morgen ser det ud til at vi endelig får en dag med rigtig sydøstenvind. Vi ser frem til en travl dag med masser af trækfugle første dag i august!


Luke Nelson:

Today was my best day ringing here so far, and in my first net round I caught as many birds as I had on the other two ringing days (6). When I opened the nets I could hear more birds moving about and the wind had dropped, which boded well. A non-cloudy sky meant I managed to see my first nice sunrise too!

20200731 051735
First non-cloudy sunrise. Photo: Luke Nelson

Today also saw the first migrating birds in the nets, with a few Willow Warblers starting to pass through. The sign of things to come!

20200731 160248
Willow Warbler. Photo: Luke Nelson

The majority of the birds we are catching currently are local breeding birds, the bulk being this year’s young. There are also a few adults about who are moulting their wing feathers post childcare duties.

20200731 160317
Juvenile Robin. Young Robins have a spotty appearance for camouflage whilst in the nest and in their first few weeks of life. In the coming weeks they will be growing in their familiar red breast. Photo: Luke Nelson

The highlight of my day though was catching my first Crested Tit! In the UK they are only resident in Scotland, not where I usually ring around Sheffield, so exciting for me to see in the hand! A really dapper bird, and a crest is always cool. It was interesting for me to look up any specific ageing criteria, in this case including eye colour which helped me age this bird as being a juvenile born this year due to the brownish eye, an adult’s would be more reddish.

20200731 160400
Crested Tit. Photo: Luke Nelson

At 10am a ringing demonstration for families took place so Jonas Gadgaard from NaturKulturVarde took charge of the nets for a few hours to lead the tour. In total we caught 18 new birds today, and 4 recaptures.

Species New ringed Recaptures
Robin (rødhals) 2 1
Blackbird (solsort) 1  
Song Trush (sangdrossel) 1  
Dunnock (jernspurv) 2  
Common Whitethroat (tornsanger) 1 1
Chiffchaff (gransanger) 2  
Willow Warbler (løvsanger) 5  
Crested Tit (topmejse)   2
Blue Tit (blåmejse) 1  
Great Tit (musvit) 1  
Lesser Redpoll (lille gråsisken) 2  
Total 18 4

 

Stille nordvestenvindsdag

torsdag 30. juli 2020
Lidt ringmærkning gennemført
af Michael Brunhøj Hansen

Vejr: først halvskyet med enkelte byger samt blæsende fra vestnordvest; senere opklaring med aftagende vind og en del sol. Temp. op til 18 grader. God sigt.

Det blæsende vejr har fortsat sit tag om Blåvand, og nok engang var vinden drejet om i nordvest. Det bedste sted at stille sig var således ved skuret. Vi havde selskab af Thyge Enevoldsen det meste af den ret stille morgen.

Der skete som sædvanligt med denne vindretning ikke ret meget. Vi rundede 5 vadefuglearter (strandskade, lille kobbersneppe, islandsk ryle, alm. ryle og sandløber), og vi nåede alligevel over 100 strandskader.

3 alm. kjover kom trækkende mod nord (2 2K og 1 3K+). Desuden rastede 3 rider tilsyneladende ud for hukket. En mellemkjove blev meldt ud fra Sabinebunkeren trækkende syd, men enten kom den aldrig forbi os eller også gik den under vores radar.

Om eftermiddagen var vinden aftaget så meget at det var muligt at gå på stranden og få tjekket måger og terner igennem; der er fortsat ingen sorthovedede måger eller middelhavssølvmåger, men mon ikke der kommer i hvert fald én af de to inden ugen er omme? Merit fik taget nogle billeder herfra også hvor der ellers ikke var det helt store.

IMG 20200730 WA0005
Rastende adult strandskade. Foto: Merit Lenk

IMG 20200730 WA0001
Sølvmåge i færd med at sluge en søstjerne. Foto: Merit Lenk

Det bliver fortsat nordvestenvind i morgen, men den skal have aftaget noget, så det bliver nok ikke for slemt at sidde derude.


Luke/ringmærkning:

It’s been a slow start for me at the station, with only 6 birds caught on Monday followed by two windy days where we didn’t open the nets. This morning Bent and I opened some of the more sheltered nets, as it was still fairly windy. We caught 2 new birds, juveniles of Lesser Whitethroat and Blackbird, and 3 retraps; an adult female Blackbird and juveniles of Robin and Song Thrush.

20200730 092525
Photo: Luke Nelson

On most net rounds this morning in the light house garden, we were joined by a hare which kept fleeing from us down each net run!

Folk: Thyge, Bent, Luke, Andreas, Merit, Michael

Blæsende dag med kun få fugle

onsdag 29. juli 2020
Storkjove, mallemuk
af Michael Brunhøj Hansen

Vejr: delvist skyet med enkelte byger; blæsende, op til 15 m/s fra vest, og temp. omkring 15 grader. Moderat til god sigt.

Endnu engang blev morgenobsen taget i Sabinebunkeren, men desværre var der en del mere sandfygning i dag da det ikke rigtigt havde regnet. Erik Vikkelsø var igen forbi for at obse med os.

Vi forventede ikke det helt store, og sådan blev det også. Meget få vadefugle kom forbi, fx kun 26 små kobbersnepper og 23 strandskader samt enkelte sandløbere, islandske og alm. ryler. Dagens fugle blev storkjove og mallemuk. Henrik Böhmer var i Vejers og havde alm. skråpe, men pga. den dårlige dækning i Sabinebunkeren kom beskeden for sent, så vi fik ikke mulighed for at se den.

Svend Aage og Svend Rønnest prøvede også Sabinebunkeren om formiddagen, men uden noget særligt.

Resten af dagen er gået med indendørsaktiviteter. Bent, John og Svend Aage har holdt møde sidst på eftermiddagen.

Der har heller ikke været ringmærkning i dag, ligeledes pga. vejret.

Folk: Bent, John, Svend Aage, Svend Rønnest, Andreas, Luke, Merit, Michael

Stort sortternetræk

tirsdag 28. juli 2020
Mellemkjove på træk
af Michael Brunhøj Hansen

Vejr: først skyet med byger og hård vind fra omkring sydvest og moderat sigt; senere lidt opklaring med nogen sol og god sigt. Temp. op til 17 grader.

Den kraftige blæst og byger som ofte har præget morgenobsen gjorde at vi tog til Sabinebunkeren. Også i dag kom der et flot træk af flere vadefugle. Dagens overraskelse var nok det meget store antal sortterner der trak, 117 i alt, i ret store flokke på op til 20 individer; vi skal vist tilbage til 1992 for at finde et højere tal på én dag (145).

Derudover kom der kjover, 2 alm. og 1 mellem-! Sidstnævnte, en yngre fugl som trækmæssigt er lidt tidligt på den, kom fint tæt på kysten og kunne studeres fint. En anden lidt usædvanlig obs var en toppet lappedykker.

En balearskråpe blev meldt ud for Bækbygård Strand, så vi ventede i spænding på om den skulle komme forbi. En mellemkjove blev ligeledes meldt ud herfra, men det var næppe den samme som den vi så pga. tidspunktet.

Bent havde fødselsdag, så han havde noget kage med. Vi nåede dog aldrig at møde ham da vi blev længe ude i Sabinebunkeren pga. skråpen.

Jeg tog en eftermiddagsobs hvor der kom 11 sortterner på en halv time. Derefter døde trækket det ud.

Dagens tal: ederfugl 18, troldand 6, gråand 1, spidsand 1, krikand 8, toppet lappedykker 1, rødstrubet lom 4 (+1 N), strandskade 110, strandhjejle 33, hjejle 1, stor præstekrave 8, småspove 38, storspove 9, lille kobbersneppe 343, stenvender 15, islandsk ryle 141, krumnæbbet ryle 2, sandløber 200, alm. ryle 209, rødben 3, vader sp. 1, alm. kjove 2, mellemkjove 1, sortterne 117. I alt 1113 vadere.

Pga. vejret er der ikke blevet ringmærket i dag.

Det blæsende vejr fortsætter i morgen, og vinden skulle oven i købet tage en smule til. Det bliver derfor nok sabinebunkervejr igen, og forhåbentligt kommer der en skråpe forbi.

Folk: Bent, Thyge, Andreas, Luke, Merit, Michael

Flot træk af de røde vadere

mandag 27. juli 2020
Ringmærkeren Luke ankommet
af Michael Brunhøj Hansen

Vejr: først ret klart med kun få skyer, senere mere skyet og enkelte byger. Vind 7-8 m/s fra sydsydvest og syd. Temp. op til 18 grader. God sigt

Det syntes at blæse noget fra omkring syd i de tidlige morgentimer, og vi snakkede om måske at stille os på Balearbunkeren. Vi valgte dog det sædvanlige sted da vi ikke fik vind lige i hovedet. Under morgenobsen fik vi besøg af Erik Vikkelsø og Thyge Enevoldsen.

Det blev en god trækdag med bl.a. en hel del kobbersnepper samt en del strandhjejler; samtidigt blev det også en travl dag der krævede at man var opmærksom, for der kom flere større flokke med blandede arter, bl.a. islandsk ryle og kobbersneppe som kan minde om hinanden i farverne. Der kom desuden et pænt antal alm. ryler og sandløbere.

En flot adult sortterne i sommerdragt trak bag revet og var nok dagens bedste fugl, dog skarpt forfulgt at 2 krumnæbbede ryler, også i sommerdragt.

Der kom tre alm. kjover, 1 imm. og 2 adulte.

Dagens tal: fløjlsand 1, toppet skallesluger 1, strandskade 115, strandhjejle 51, hjejle 8, stor præstekrave 14, storspove 18, lille kobbersneppe 649, stenvender 23, islandsk ryle 400, krumnæbbet ryle 2, sandløber 113, alm. ryle 246, rødben 4, alm. kjove min. 4, sortterne 1, tårnfalk 1, digesvale 5. I alt 1643 vadere.

Vores nye ringmærker Luke ankom i aftes og fik sin debut i dag under ledsagelse af Bent. Det blev ikke til mange nye fugle; der var ingen fugle i Fyrhaven. Svend Aage har også været på besøg.

Dagens fangster: jernspurv (1), rødhals (1), gærdesanger 1(+1), lille gråsisken 1(+1). I alt 2 nye og 4 aflæsninger fordelt på 4 arter.

Omkring middag tog jeg en tur på sydhukket for at tjekke måger. Der var dog stort ikke nogen, så ret hurtigt tog jeg mod Nordhukket da jeg kunne se at der fortsat kom flere vadere trækkende. Jeg talte også lige splitterne der stod på revlerne, ca. 250. Jeg stilte mig i begyndelsen nede i strandkanten, men det var lige en tand for blæsende, så jeg valgte at sætte mig op på Balearbunkeren i stedet. Der kom et pænt antal vadere i de par timer jeg var der, langt de fleste lige i vandkanten; ærgerligt at det skulle blæse så meget når de kom så godt. Der var desuden 3 kjover i revet på dette tidspunkt, hvoraf i hvert fald 2 var 2K-fugle, dvs. mindst 1 ny ift. i morges.

Senere på eftermiddagen var en kort tur inde i byen, og på vejen rastede der i hvert fald 2-3000 stære; jeg forsøgte at gennemtjekke de overflyvende fugle for rosenstær, men det var temmelig svært.

I morgen står den på byger og blæst fra vest.

Folk: Luke, Bent, Andreas, David, Svend Aage, Erik, Thyge, Merit, Michael

Regnfuld nat og morgen

søndag 26. juli 2020
Ringmærkeren ankommer i aften
af Michael Brunhøj Hansen

Vejr: sent om aftenen og frem til omkring kl. 9 en hel del (og ofte kraftig) regn samt ret blæsende. Efter opklaringen blev det ret hæderligt vejr, men dog fortsat noget blæsende. Temp. omkring 17 grader. God sigt.

Jeg blev vækket lidt i midnat da det begyndte at regne temmelig kraftigt mod tagvinduet, og sådan fortsatte det det meste af natten. Derfor blev der desværre ikke mulighed for at blive helt udhvilet som jeg havde håbet på at kunne blive eftersom morgenobsen så håbløs ud aftenen før.

Jeg stod altså op kl. 7 og gjorde lidt rent siden ringmærkeren skal ankomme i aften. Merit kom ned lidt senere, og snart holdt det op med at regne; vi valgte derfor at gå ud i en times tid mens noget kanelsnurredej hævede.

Det blev ikke til det helt store, men lige i starten kom der fx 16 kobbersnepper og lidt ryler; det døde dog lidt, og vi gik hjem igen. Merit bagte sine kanelsnurrer som vi spiste til eftermiddag. Nam-nam!

Lidt senere tog vi en tur rundt i mosen (det kunne jo være at noget var dumpet ned under nattens regn), men der var ikke noget særligt.

David er ankommet igen og tager en enkelt overnatning. Andreas Pedersen er ligeledes ankommet og bliver her en 2-3 ugers tid. Som nævnt er det meningen at ringmærkeren Luke skal ankomme sent i aften, så det bliver spændende at se om han er her når vi står op!

I morgen står den på sydvesten- og søndenvind, ca. 7-8 m/s.

Folk: Andreas, David, Merit, Michael

Dag med lidt af hvert

lørdag 25. juli 2020
Krumnæb og blå kærhøg
af Michael Brunhøj Hansen

Vejr: halvskyet til skyet og mest tørt. Vind først vestlig, senere drejende om i syd og sydsydøst. Temp. 14-17 grader. God sigt.

Vinden havde lagt sig noget igen, så vi kunne sidde det sædvanlige sted. David og Henrik Böhmer var også med på legen og sluttede sig til os efter en halv times tid.

Det var en forholdsvis stille og roligt morgen med ikke mange fugle i timen. Strandskaderne kom i mindre flokke eller parvis. Der kom nogle fine flokke af små kobbersnepper og islandske ryler, de sidste typisk et stykke ude. De alm. ryle var der et større antal af i dag ift. i går. 1 bomlærke trak også mod syd. Merit fik taget nogle billeder af de forbitrækkende fugle samt en unge af dværgterne der nok meget snart flyver.

Merit og jeg gik hjem efter en lidt forlænget morgenobs mens David og Henrik blev siddende lidt endnu. Der kom lidt flere fugle, mest nævneværdigt 2 krumnæbbede ryler samt 1 blå kærhøg hvilket vel er lidt tidligt. 

Omkring middag så vi at vinden var i et mere sydøstligt hjørne og gik på stranden. Vejret var dog mere gråt med nogle byger mod vest der efterhånden nærmede sig. Der kom nogle flere strandskader, ryler og stenvendere samt et enkelte kobbersnepper og 1 småspove. Merit fik taget nogle billeder af de forbitrækkende fugle samt en unge af dværgterne der nok meget snart flyver.

IMG 20200725 WA0003
Lille kobbersneppe med kurs mod Vadehavet. Foto: Merit Lenk

IMG 20200725 WA0004
Dværgterneungen lever endnu og har det tilsyneladende godt. Foto: Merit Lenk

Dagens tal: ederfugl 4, fløjlsand 4, toppet skallesluger 2, krikand 2, rødstrubet lom 2 N, strandskade 190, småspove 4, sporspove 1, lille kobbersneppe 47, stenvender 10, islandsk ryle 101, krumnæbbet ryle 2, sandløber 68, alm. ryle 57, rødben 1, vader sp. 1, lomvie/alk 1 N, blå kærhøg 1 2K, tårnfalk 2, bomlærke 1.

Det ser ud til at blive en regnvejrsdag i morgen, så der bliver formentligt ikke morgenobset. Dog ser det ud til at det skulle klare op om eftermiddagen, så vi kan sikkert godt få os en lille eftermiddagsobs.

IMG 20200725 WA0002
Splitterne med en lille godbid. Foto: Merit Lenk

Fin dag i Sabinebunkeren

fredag 24. juli 2020
Senere en tur til Filsø
af Michael Brunhøj Hansen

Vejr: først overskyet med lidt finregn til tider; senere en opklaring fra vest og en del sol. Vinden til at begynde med fra omkring vestsydvest, men drejede langsomt mere om i nordvest. Temp. omkring 14-17 grader. Moderat sigt.

Det havde regnet det meste af natten, og der var stadig lidt regn i luften om morgenen, men ikke nok til at holde os tilbage. Vi tog derfor ud i Sabinebunkeren så vi i det mindste kunne sidde i læ for regnen.

Det grå vejr og dén smule regn der kom, har sikkert tvunget flere vadere ned, for der kom nogle gode flokke. Der kom flest sandløbere, over 250, efterfulgt af islandske ryler, over 220. Vi havde lige knap 200 strandskader. Der kom også et pænt antal stenvendere (14) og det største antal små kobbersnepper i år (37). De flotte strandhjejler er også ved at melde sig på banen, i dag med 5 stk. Enkelte stor- og småspover trak ligeledes forbi.

En ung havørn fløj pludselig omkring på stranden, og længere mod nord lå der tilsyneladende et ådsel af måske en sæl eller et marsvin som den åd af.

Der havde været snak om en tur til Filsø de senere dage eftersom Bent skulle guide en tur dér, og den tur blev til i dag. Vi havde store forventninger med mulighed for bl.a. fiskeørn, rovterne og måske en odinshane. Vi blev hentet kl. lidt over 10 og kørte så af sted. Da vi ankom, blev vi overladt til os selv i nogle timer mens Bent guidede. Først tog vi mod Storeholmtårnet, men på vej dertil kunne vi konstatere at der nok ikke var mange fugle i området. Fra tårnet blev det mest interessante til en ung havørn og en rørhøg.

Derpå gik vi til Langoddetårnet hvor vi også skulle mødes med Bent når han var færdig. Der var lidt langt og overraskende varmt, og der blev ikke set noget særligt på vejen. Vi mødte Mark Hammond som kom fra tårnet, og han kunne fortælle at han ikke havde set noget særligt. Henne i tårnet var Bent med sine turdeltagere, og vi snakkede lige om hvor lidt vi havde set.

Vi havde dog knap nok sat teleskopet op da der pludselig fløj en rørdrum op fra rørskoven og over i den næste. Det blev dagens lille overraskelse og en ny art for Merit, så hun var glad. Hvor mange har også set deres første rørdrum og ikke kun hørt den? Vi tjekkede resten af søen, men der var virkelig ikke meget at komme efte. Merit ville gerne fotografere rørdrummen, og mens hun ventede, prøvede hun at få billeder af bysvalerne der havde rede på tårnet. Omkring en halv time senere fløj rørdrummen op igen, hvilket jeg meldte til hende, men hun misforstod meldingen og fik således heller ikke et billede af den denne gang! Ikke længe efter var Bent færdig, og vi tog hjemad igen.

På grund af vejret er der ikke blevet ringmærket i dag.

I morgen stilner vinden af, og vi får vind fra mellem vest og syd; det skulle holde tørt det meste af dagen.


1  |  2  |  3  |  ...  |  100     NÆSTE